election day

May 13, 2019

THANK YOU FOR VOTING!

profile

Running for Senator Philippines

LABOR PARTY PHILIPPINES

Slogan:

"Mula sa manggagawa, para sa manggagawa"