election day

May 13, 2019

THANK YOU FOR VOTING!

profile

Running for Senator Philippines

KATIPUNAN NG DEMOKRATIKONG PILIPINO